Ứng dụng công nghệ cao

Thạnh Mỹ Tây: Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Vnsat) giai 2015-2020

12:21 10/06/2020

    

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Phú phối hợp với Ban quản lý dự án VnSat tỉnh An Giang tổ chức buổi hội thảo truyền thông áp dụng kỹ thuật “3 giảm 3 tăng, 01 phải 05 giảm” trong chuyển đổi canh tác lúa bền vững thuộc dự án Vnsat. Ông Lê Hoàng Việt – Đại diện Ban quản lý dự án tỉnh, Ông Huỳnh Tấn Hưng – Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú và hơn 40 nông dân đến dự.

 

Responsive image
 

     Tham gia buổi tập huấn, bà con nông dân đã được nghe và trang bị thêm một số kiến thức, kỹ năng trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất lúa, giảm tác động tiêu cực tới môi trường thông qua việc giảm lượng nước tưới, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình canh tác lúa, gạo. Nhằm góp phần tăng lợi nhuận cho bà con nông dân thêm 30 % trên mỗi ha khi tham gia thực hiện dự án áp dụng công nghệ tiên tiến, tiến tới xây dựng nền nông nghiệp bền vững theo Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSat). Qua đó, giúp bà con nông dân có thể áp dụng vào thực hiện đầy đủ phiếu điều tra, sổ ghi chép nhật ký đồng ruộng để ban quản lý dự án tổng hợp kết quả ứng dụng, để thông qua mô hình, giúp nông dân ứng dụng những kiến thức đã học vào đồng ruộng sau khi học, đảm bảo tiêu chí đánh giá trình độ nông dân sau khi đào tạo. Từ đó góp phần nâng cao sự hiểu biết về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án được triển khai trên địa bàn xã./.

Nguyễn Kim

các tin khác