Nông thôn

Tập huấn nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

02:40 21/11/2019

    

Thực hiện kế hoạch kiện toàn, phát triển nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2019.

 

Responsive image
 

     Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Trung tâm Dịch vụ và Kỹ thuật nông nghiệp, UBND xã Ô Long Vĩ, tổ chức lớp tập huấn về các tiêu chuẩn chất lượng áp dụng trong sản xuất trái cây, hiệu quả và khả năng tiếp cận thị trường đối với  sản phẩm của từng loại tiêu chuẩn chất lượng cho lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp với số lượng 30 nông dân tham dự.

     Qua lớp tập huấn nông dân đã được tìm hiểu về các tiêu chuẩn chất lượng để áp dụng vào sản xuất và hỗ trợ kỹ thuật trong việc canh tác cây ăn trái./.  

Dương Thị Thu Nhi Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú

các tin khác