Nông thôn

Hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Châu Phú (đợt 2)

02:48 21/11/2019

    

Thực hiện Quyết định số 2146/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND huyện Châu Phú về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Châu Phú (đợt 2).

 

Responsive image
 

     Vào ngày 20/11/2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện Châu Phú tổ chức chi hỗ trợ cho 29 hộ ở các xã Thạnh Mỹ Tây, Bình Thủy, Vĩnh Thạnh Trung, Bình Long, Bình Chánh, Mỹ Phú, Đào Hữu Cảnh, Bình Mỹ, Ô Long Vĩ có heo mắc bệnh dịch tả heo Châu Phi buộc phải tiêu hủy với tổng số tiền là 2.430.440.000 đồng.

Phạm Thị Bé Thi – Chuyên viên Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú

các tin khác