Ứng dụng công nghệ cao

Tập huấn Kỹ thuật sản xuất Xoài

09:14 21/07/2019

    

Trong khuôn khổ thực hiện đề tài phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm tiềm năng phát triển của tỉnh An Giang thuộc Dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia Phòng ngừa và Giảm thiểu Lao động trẻ em tại Việt Nam (gọi tắt là Dự án ILO An Giang). Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT phối hợp với trường Đại học Cần Thơ, UBND xã Mỹ Phú tổ chức tập huấn Kỹ thuật sản xuất Xoài 3 màu.

 

Responsive image
 

     Tham dự buổi tập huấn có hơn 30 hộ nông dân là đối tượng mục tiêu của Dự án (hộ có hộ khẩu ở xã Mỹ Phú, có canh tác xoài và có sử dụng lao động trẻ em). Nông dân được Tiến sĩ Nguyễn Bá Phú – Giảng viên Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ tập huấn một số nội dung xoay quanh kỹ thuật canh tác xoài như: làm đất, bón phân, tạo tán, tỉa cành, chăm sóc và phòng ngừa sâu bệnh hại. Dự án hướng đến mục tiêu hỗ trợ nâng cao năng lực cho nông dân nhằm phát triển sinh kế, góp phần giảm thiểu sử dụng lao động trẻ em vào quá trình sản xuất.

Dương Thị Thu Nhi - Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú

các tin khác