Ứng dụng công nghệ cao

Đánh giá chứng nhận sản phẩm OCOP cấp huyện lần 2 năm 2020

11:58 24/06/2020

    

Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) huyện Châu Phú năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

Responsive image
 

     Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú tiến hành họp Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện lần 2 năm 2020. Hội đồng tiến hành đánh giá 04 sản phẩm: khoai mô sấy của  Công ty TNHH Gia Bảo xã Mỹ Đức, mật ong nguyên chất của Cơ sở Cẩm Tú xã Bình Mỹ, nhãn xuồng của THT Nhãn xuồng Khánh Hòa, rượu Đinh Lăng của cơ sở Ngọc Hân xã Bình Long.

     Kết quả qua buổi đánh giá của Hội đồng cấp huyện đối với 04 sản phẩm đều đạt 3 sao. Phòng Nông nghiệp và PTNT tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ gửi về tỉnh để đánh giá phân hạng cấp Tỉnh.

     Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác