Đoàn thể

Ra mắt mô hình phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình

12:05 09/10/2019

    

Ngày 09/10/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Hòa tổ chức ra mắt mô hình tổ phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình tại ấp Khánh Thuận.

 

Responsive image
 

     Mô hình Tổ “Phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình” ấp Khánh Thuận có 15 thành viên, tham gia mô hình, các chị sẽ được nhận 01 cái sọt bằng nhựa về phân loại và xử lý rác sinh hoạt trong gia đình để có thể bán hoặc tái sử dụng và thực hiện những việc không ảnh hưởng đến môi trường như sử dụng giỏ xách khi đi chợ, hạn chế sử dụng túi nilon,… Thông qua mô hình nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến về ý thức bảo vệ môi trường trong hội viên phụ nữ, thực hiện tốt cuộc vận động “5 không 3 sạch”, góp phần tạo cảnh quang đường làng ngõ xóm xanh sạch đẹp./.

Huỳnh Dương - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác