Giáo dục

Họp mặt biểu dương gia đình học tập –dòng họ học tập tiêu biểu huyện lần thứ IV giai đoạn 2013-2018

10:07 25/07/2019

    

Sáng ngày 24/7/2019, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú, Hội Khuyến học huyện Châu Phú tổ chức buổi Họp mặt biểu dương gia đình học tập –dòng họ học tập tiêu biểu huyện lần thứ IV giai đoạn 2013-2018, nhằm đánh giá hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và biểu dương khen thưởng những gia đình học tập, dòng họ học tập tiêu biểu của huyện giai đoạn 2013-2018. Ông Phan Văn Sơn – Phó chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang, ông Nguyễn Văn Bé Tám – phó chủ tịch UBND huyện, ông Đỗ Thanh Phong – phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú, ông Nguyễn Thanh Hùng - phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy – Trưởng Đài Truyền thanh huyện cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành huyện, lãnh đạo UBND, chủ tịch Hội Khuyến học các xã thị trấn cùng 51 đại biểu đại diện cho trên 13 ngàn gia đình học tập, dòng họ học tập của huyện về dự.

 

Responsive image
 

     Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” huyện Châu Phú giai đoạn 2013-2018. Theo đó, Hội Khuyến học huyện phối hợp các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, kịp thời khen thưởng, biểu dương các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài; chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, chung tay xây dựng một xã hội học tập. 

Responsive image
 

     Sau 5 năm triển khai thực hiện phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” đã có nhiều gia đình, dòng họ tiếp nhận và đăng kí thực hiện, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu vượt khó nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện có 11.594 gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt 19,41% so với tổng số hộ trong huyện, tăng 2 lần so với cuối năm 2012; 03 dòng họ được công nhận dòng họ học tập, đạt 33,33% so với số chi hội khuyến học dòng họ được thành lập; 33 ấp được công nhận “cộng đồng học tập” cấp ấp, đạt 32,35% so với số chi hội ấp trong toàn huyện. Bên cạnh đó, hoạt động khuyến học khuyến tài được Hội Khuyến học các cấp quan tâm thực hiện tốt. Từ năm 2013 đến năm 2018, đã vận động tài trợ tiền và hiện vật quy ra tiền gần 13 tỷ đồng hỗ trợ cho hơn 18.000 học sinh nghèo, cận nghèo vượt khó đến trường. 

Responsive image
 

     Cũng tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe những bài tham luận của những gia đình, dòng họ học tập tiêu biểu về tinh thần, ý chí ham học, vượt khó nuôi dạy con ăn học, xây dựng phong trào khuyến học của những gia đình trên địa bàn huyện. Đó cũng chính là những lời khích lệ, những tấm gương điển hình nhằm thúc đẩy cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học ngày càng phát triển mạnh hơn.
     Dịp này, UBND huyện Châu Phú đã tặng giấy khen cho 51 gia đình học tập, dòng họ học tập tiêu biểu giai đoạn 2013-2018.

Mỹ Ngân - Đài TT huyện Châu Phú

các tin khác