Giáo dục

Hội Khuyến học huyện Châu Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2019

12:37 08/03/2020

    

Năm 2019 Hội Khuyến học từ huyện đến cơ sở có nhiều hoạt động sôi nổi. Phong trào khuyến học - khuyến tài xây dựng xã hội học tập đã phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Tổng chi khen thưởng và cấp học bổng của toàn huyện là trên 24.400 suất với số tiền là gần 2,8 tỷ đồng.

 

Responsive image
 

     Năm 2019, các cấp hội khuyến học trên địa bàn huyện đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Hội Khuyến học tỉnh nhất là phát triển tổ chức hội và hội viên. Đến nay toàn huyện có 13 hội cơ sở (Trong đó có 114 chi hội; số ban khuyến học là 51 và 43 nghìn 836 hội viên). Năm 2019, tổng số quỹ khuyến học toàn huyện đạt trên 3,5 tỷ đồng. Ngoài việc vận động xây dựng quỹ khuyến học để khen thưởng, trao học bổng; Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã trao học bổng cho 604 em học sinh với số tiền  978 triệu 500 nghìn đồng và tặng 47 xe đạp 

     Năm 2020, các cấp hội khuyến học tiếp tục phát triển mạnh hội viên ở các chi hội ấp và cấp thẻ hội viên, tập trung mạnh mẽ công tác tuyên truyền công tác khuyến học khuyến tài. Duy trì mở rộng các hoạt động trong và ngoài nhà trường, cấp phát học bổng cũng như quyết toán kịp thời, đúng đối tượng các nguồn học bổng từ trên đưa về./.

Minh Đông

các tin khác