Đoàn thể

Châu Phú Hội LHPN huyện tập huấn công tác Hội cho cán bộ hội cơ sở

04:03 23/09/2020

    

Nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức mới cho cán bộ Hội cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, vừa qua Hội LHPN huyện kết hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận Chính trị và nghiệp vụ công tác Hội năm 2020.

 

Responsive image
 

     Đối tượng tập huấn là các đồng chí Phó chủ tịch, nữ Trưởng,phó ấp và các Chi Hội trưởng của Hội LHPN 13 xã thị trấn.

     Tham dự lớp tập huấn các đồng chí được trang bị một số kỹ năng trên lĩnh vực hoạt động của Hội, đặc biệt, là về các kỹ năng cơ bản về phòng tránh bạo lực xâm hại trẻ em; vai trò của tổ chức Hội trong thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới “ Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng chống tham nhũng; quyền và nghĩa vụ của hội viên, phụ nữ đối với công tác phòng chống tham nhũng; đồng thời, hướng dẫn hỗ trợ hoạt động các mô hình “ Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, kiến thức và kỹ năng vận động, huy động phụ nữ cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường.

     Trong 5 ngày tập huấn các đồng chí sẽ có dịp trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, những giải pháp thiết thực để khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động tại cơ sở./.

Nhẫn Nguyễn

các tin khác