Đoàn thể

Bình Long: Hội liên hiệp phụ nữ xã kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”

10:24 19/07/2019

    

Với phương châm củng cố môi trường gia đình làm cơ sở bền vững cho hoạt động phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và giáo dục con em nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc. Bởi gia đình chính là nơi nuôi dưỡng, hình thành nhân cách của trẻ. Xác định được ý nghĩa trên, sau 02 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”.

 

     Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Long đã phát huy vai trò của Hội phối hợp cùng lực lượng Công an xã trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, quản lí giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương.
     Hội phối hợp Công an xã  tổ chức 55 cuộc tuyên truyền, giáo dục, hình thức tuyên truyền được đổi mới và đa dạng phù hợp với từng đối tượng, trong đó, tập trung tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và công tác xây dựng gia đình với các nội dung no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; lồng ghép tuyên truyền thông qua các hoạt động như: tổ chức hội thi, nói chuyện chuyên đề, hái hoa dân chủ, sinh hoạt chi, tổ hội… để tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của người mẹ và gia đình trong việc giáo dục con em; phương pháp quản lý, giáo dục con em ở lứa tuổi vị thành niên; những ảnh hưởng của tệ nạn xã hội đối với trẻ em... Hội tăng cường tuyên truyền về cuộc vận động xây dựng gia đình “05 không, 03 sạch”, trong đó,  tiêu chí gia đình không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội được Hội đặc biệt chú trọng, qua đó, giúp từng hộ gia đình nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật và bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Responsive image
 

     Bên cạnh, Hội vận động gia đình hội viên phụ nữ hàng năm đăng ký gia đình không tội phạm và vi phạm các tệ nạn xã hội, phát động phong trào cán bộ, hội viên phụ nữ và gia đình tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội như: mại dâm, tổ chức môi giới mại dâm, hiếp dâm, mua bán phụ nữ và trẻ em… củng cố kiện toàn các mô hình tự quản về an ninh trật tự của Hội Phụ nữ như: câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ “nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, phụ nữ giúp nhau làm kinh tế, mô hình “địa chỉ tin cậy”, … nhằm tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế cũng như nhằm góp phần tích cực vào sự bình đẳng và tiến bộ của chị em phụ nữ. Vận động hội viên phụ nữ và các thành viên trong gia đình thực hiện 04 không với ma tuý là: Không sử dụng, không sản xuất, không buôn bán, không vận chuyển ma tuý gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Responsive image
 

     Với tinh thần tự giác, tích cực, chị em phụ nữ đã mạnh dạn tố giác tội phạm, chủ động phối hợp với lực lượng Công an phát hiện nhiều vụ phạm pháp tại địa phương. Trong 02 năm qua, chị em phụ nữ đã cung cấp cho công an xã 95 nguồn tin có giá trị, giúp đơn vị đấu tranh làm rỏ 13 vụ phạm pháp hình sự, 52 vụ - 98 tên vi phạm hành chính về trật tự an toàn xã hội, 04 vụ buôn lậu, 26 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy. Hội phối hợp Công an xã quản lý 172 đối tượng,  hàng tháng tiến hành mời gọi, cảm hoá, giáo dục và cho các đối tượng làm cam kết, hứa khắc phục tốt trong thời gian tới, không vi phạm pháp luật, sẽ là người có ích cho gia đình và xã hội. Ngoài việc cảm hoá, giáo dục nhằm giúp cho những đối tượng trên có sự chuyển biến về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia tệ nạn xã hội và không vi phạm pháp luật, thì Hội còn vận động nhiều hội viên phụ nữ tham gia cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lở tại cộng đồng dân cư, hỗ trợ vốn vay cho người hoàn lương giúp họ có vốn làm ăn, vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.
     Bà Thái Thị Kim Cương, chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bình Long cho biết: “Để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Công an và Hội Liên hiệp phụ nữ  xã về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, Hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, trong đó, vận động gia đình hội viên phụ nữ hàng năm đăng ký gia đình không tội phạm và vi phạm các tệ nạn xã hội, củng cố kiện toàn các mô hình tự quản về an ninh trật tự của Hội Phụ nữ, tạo điều kiện hỗ trợ vốn, giới thiệu giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vận động hội viên phụ nữ tham gia vào lực lượng an ninh cơ sở làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,tăng cường công tác phối hợp với gia đình và nhà trường trong việc quản lý, giáo dục trẻ em; vận động các bậc cha mẹ đối xử bình đẳng với các con; không bạo lực gia đình, quan tâm quản lý giáo dục, chăm lo đến con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc…từ đó, thể hiện rõ quyết tâm của chị em phụ nữ trong việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết liên tịch 01 trong thời gian tới”.

Thanh Trúc - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác