Giáo dục

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú giao biên chế năm học 2020-2021

02:46 17/08/2020

    

Ngày 17/8/2020, tại xã Thạnh Mỹ Tây, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú do ông Huỳnh An Khước - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về nội dung giao biên chế năm học 2020-2021, đối với 02 xã: Thạnh Mỹ Tây và Đào Hữu Cảnh.

 

Responsive image
 

     Tại buổi làm việc, ngành cũng đã đánh giá kết quả thực hiện năm học 2019-2020 thuộc các ngành học, cấp học trên địa bàn. Đồng thời giao chỉ tiêu số liệu kế hoạch năm học 2020-2021, công tác nhân sự và bố chí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, công tác sửa chữa hè năm 2020, tình hình cơ sở vật chất, công tác cảnh quang sư phạm, xã hội hóa giáo dục v.v… Qua đó còn yêu cầu từng bộ phận chuyên môn có ý kiến định hướng cho năm học 2020-2021. Và trên cơ sở phân bổ chỉ tiêu nhân sự của ngành, nhằm để bảo đảm cơ cấu giáo viên hợp lý, phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với giáo viên phù hợp, đúng quy định. Cùng với đó, ngành sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã-thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm chỉ đạo hướng dẫn của ngành giáo dục và hướng dẫn các địa phương, đơn vị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục cho các trường, góp phần đảm bảo phù hợp tình hình thực tế của mỗi địa phương, trước thềm năm học mới sắp tới. Các xã – thị trấn còn lại đoàn sẽ tiếp tục làm việc cụ thể trong thời gian tới./.

Nguyễn Kim

các tin khác