Đoàn thể

Mỹ Phú sơ kết công tác Dân vận - Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019

10:20 06/08/2019

    

Khối Dân vận - Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Phú vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lâm Thị Thanh Tuyền - ủy viên thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, các ban nganh, đoàn thể xã, các ấp. Đồng chí Phan Thanh Điền – phó bí thư Đảng ủy – Trưởng khối Dân vận – chủ tịch Ủy ban MTTQ VN xã chủ trì hội nghị.

 

     Trong 6 tháng đầu năm, công tác Dân vận luôn được quan tâm chỉ đạo, định hướng công tác Dân vận, cũng cố hệ thống chính trị cơ sở, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác Dân vận, công tác tôn giáo, tiếp tục triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác Dân vận, công tác tôn giáo và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp cùng với ban ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 

Responsive image
 

     Đối với công tác Mặt trận, trong 6 tháng đầu năm, đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền trên 195 triệu đồng. vận động các nguồn quỹ như: quỹ hậu phưng quân đội, quỹ lắp đặt camera an ninh, quỹ cây mùa xuân, quỹ vì người nghèo… được trên 621 triệu đồng, tiếp nhận quỹ vì người ghèo của huyện 30 triệu đồng, ngoài ra vận động trợ  giúp khó khăn cho 1 hộ ấp Mỹ Hưng với số tiền trên 46 triệu đồng... Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được quan tâm, đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, cán bộ, đảng viên là người phục vụ; qua đó, kịp thời giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và xử lý những vụ việc gây bức xúc ở cơ sở. Công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể được chú trọng.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau tham luận, đóng góp một số giải pháp cho công tác Dân vận và Mặt trận 6 tháng cuối năm 2019.

     Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, giám sát và phản biện xã hội, tích cực tuyên truyền đến người dân chung tay xây dựng nông thôn mới, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tú Trang - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác