Nông thôn

Tổ chức giao nhận cây phân tán năm 2020

04:05 27/02/2020

    

Thực hiện Kế hoạch trồng cây phân tán bảo vệ đê bao sản xuất năm 2020, Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức giao nhận cây đợt 1 với số lượng 33.000 cây tràm cho 04 xã Bình Chánh 14.000 cây, Bình Long 3.000 cây, Mỹ Phú 12.000 cây và Thạnh Mỹ Tây 4.000 cây.

 

Responsive image
 

     Việc trồng cây phân tán trên các tuyến đê bao mang lại hiệu quả rất thiết thực, vừa có tác dụng phòng chống sạt lở, vừa cung cấp vật tư tại chỗ phục vụ kịp thời cho công tác bảo vệ đê bao theo phương châm 04 tại chỗ.

    Qua công tác trồng cây nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức của người dân trong việc trồng cây phân tán hàng năm trên các tuyến đê bao, nhằm đảm bảo vành đai chắn sóng bảo vệ an toàn các tuyến đê bao trong vùng sản xuất vụ 03 các năm tiếp theo trên địa bàn toàn huyện.


Dương Thị Thu Nhi - Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú

các tin khác