Nông thôn mới

Vĩnh Thạnh Trung phối hợp tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

04:18 16/10/2018

    

Ngày 16/10/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thạnh Trung phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,có gần 50 người dân trên địa bàn xã tham dự.
Responsive image

Ông Đoàn Văn Hiển - Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phổ biến các nội dung về xây dựng nông thôn mới

cho nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung

Buổi tuyên truyền, người dân được đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới; phổ biến từng nội dung cụ thể của 19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện.

Thông qua buổi tuyên truyền, nhằm giúp cho người dân hiểu rõ hơn về chủ trương thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh nói chung và xã Vĩnh Thạnh Trung nói riêng, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Theo lịch tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ tổ chức tuyên truyền ở ấp Vĩnh Quới và Vĩnh Lợi trên địa bàn xã đến ngày 17/10/2018./.

Ngọc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác