Kinh tế

Châu Phú đề ra nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế trong nửa nhiệm kỳ còn lại

10:32 30/10/2018

    

Giai đoạn 2018 - 2020, tình hình kinh tế trong huyện có chiều hướng tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng do thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư các dự án trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từ đó sẽ tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, cũng không ít những khó khăn, thách thức đặt ra từ mặt trái của nền kinh tế thị trường, việc xóa bỏ hàng rào thuế quan khi nước ta hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực sẽ dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng cao cho các sản phẩm của Việt Nam, trong đó có sản phẩm nông nghiệp.
Responsive image
 

Nhưng với sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, sự điều hành tập trung của  UBND huyện, tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị cùng nhân dân trong huyện quyết tâm sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XI đề ra.

Tiếp tục triển khai thực hiện 04 khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm: Thứ nhất thực hiện Kế hoạch Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ huyện; thứ hai thực hiện Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; Thứ Ba thực hiện Đề án Đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thứ tư thực hiện Đề án thu hút đầu tư khai thác tiềm năng về Thương mại - Dịch vụ, cụ thể:

Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng giảm dần diện tích trồng lúa, tạo giá trị sản xuất cao hơn, gắn với thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp; tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả: Tiếp tục thực hiện Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao như Dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao tại xã Mỹ Phú; Dự án Quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu với quy mô khoảng 200 ha tại vùng sản xuất nhãn xuồng thuộc ấp Khánh An và Khánh Mỹ, xã Khánh Hòa; Dự án khu nông nghiệp công nghệ cao ở xã Bình Mỹ. Phát triển cây ăn quả đến năm 2020 đạt 1.500 ha; nhân rộng mô hình sản xuất rau theo hướng an toàn, trồng rau trong nhà lưới,… Triển khai kế hoạch sản xuất lúa theo hướng hữu cơ và xây dựng thương hiệu Gạo Châu phú. Ước giá trị sản xuất đất nông nghiệp đến năm 2020  đạt 180 triệu đồng/ha.

Tiếp tục triển khai các dự án tạo quỹ đất cho các doanh nghiệp thuê làm vùng nguyên liệu như: Dự án tạo quỹ đất trồng cây có múi  tại xã Bình Phú; Dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao tại xã Bình Phú; Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng ươn giống tập trung thuộc chuỗi cá tra 3 cấp…

Phấn đấu xây dựng thêm 04 xã nông thôn mới: năm 2019 xã Ô Long Vĩ, Bình Long đạt chuẩn xã nông thôn mới; năm 2020 là xã Thạnh Mỹ Tây, Mỹ Phú đạt chuẩn xã nông thôn mới, để đến cuối năm 2020, toàn huyện có 10/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 250% Nghị Quyết và xã Bình Thủy được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Tiếp tục thực hiện Đề án thu hút đầu tư khai thác tiềm năng về thương mại - dịch vụ đến năm 2020. Quan tâm kêu gọi đầu tư phát triển thương mại dịch vụ gắn với du lịch đối với các địa phương nằm dọc theo Quốc lộ 91 và 2 tuyến tỉnh lộ nhằm tạo điều kiện phát triển xã Mỹ Đức lên đô thị loại V, xã Vĩnh Thạnh Trung lên thị trấn và thị trấn Cái Dầu lên đô thị loại IV. Tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ, chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác các chợ đủ điều kiện.

Phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Hoàn thành các quy hoạch trục đô thị Cái Dầu - Bình Long - Bình Mỹ, quy hoạch chung đô thị Vĩnh Thạnh Trung; nâng thị trấn Cái Dầu lên đô thị loại IV, Mỹ Đức lên đô thị loại V.

Phân bổ nguồn vốn theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường công tác quản lý tài chính, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng ngân sách mua sắm tài sản nhằm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tập trung thu hồi nợ đọng, nhất là nợ tiền đầu tư trạm bơm điện và tiền nhà cụm, tuyến dân cư vượt lũ. Phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết, tăng bình quân 15%/năm.

Tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường; quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả các diện tích đất công. Tiếp tục thực hiện kế hoạch xử lý ô nhiễm môi trường rạch Chánh Hưng, xã Bình Long; rạch Thạnh Mỹ, xã Vĩnh Thạnh Trung, không để phát sinh các điểm ô nhiễm môi trường.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra, Bí thư – chủ tịch UBND huyện Châu Phú nhấn mạnh: Trong thời gian tới chúng ta cần đẩy mạnh việc thực hiện “ Bốn” Khâu đột phá. Cụ thể như sau: Thứ nhất trong lĩnh vực Nông Nghiệp: Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ:  Lúa- cá- màu- cây ăn trái, chuyển sang cơ cấu: Cá- cây ăn trái- màu và lúa. Thứ hai về giao thông; thực hiện đề án theo kế hoạch, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng kết nối các trục giao thông chính, giữa quốc lộ với tỉnh lộ 941 để Châu Phú không còn xã vùng sâu, tạo điều kiện xây dựng nông thôn mới bền vững. Thứ Ba trong xây dựng nông thôn mới, chú trọng hơn trong việc đi đôi với nâng cao đời sống nhân dân, không chạy theo thành tích.  Thứ tư đẩy nhanh các tiến độ xây dựng đô thị có đủ điều kiện; trục Đô thị Cái Dầu- Bình Long- Bình Mỹ…; điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định. Đẩy nhanh xây dựng khu Hành chính tập trung của huyện./.

Nhẫn Nguyễn ( Đài truyền thanh huyện Châu Phú )

các tin khác