Giáo dục

Xã Đào Hữu Cảnh: triển khai “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019

10:23 13/08/2019

    

Ngày 12/8/2019, Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh vừa tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019. Ông Võ Minh Lý – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị.

 

     Theo đó, tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục năm 2019 được bắt đầu từ ngày 01/8 đến 01/9/2019, trong đó cao điểm là thời gian chuẩn bị tựu trường từ ngày 12/8 đến 25/8/2019, với các nội dung: tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về công tác giáo dục; phối hợp thực hiện vận động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học sau hè; huy động mọi nguồn lực xã hội chăm lo, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện cho học sinh đến trường; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; xây dựng và thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong trường học…

Responsive image
 

     Thông qua “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” nhằm tăng cường trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các lực lượng xã hội cùng tham gia vận động trẻ trong độ tuổi đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, đặc biệt là sau kỳ nghĩ hè; từng bước nâng cao ý thức học tập trong nhân dân, hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội học tập, đề cao tinh thần hiếu học, nêu gương về vượt khó học tốt; huy động mọi nguồn lực xã hội cùng chăm lo, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho mọi học sinh có nhu cầu học tập đều có cơ hội để được đến trường, đặc biệt là đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đặng Trang – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác