Nông thôn mới

Bình Long - tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

11:49 17/09/2019

    

Ngày 16/9/2019, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Bình Long có buổi tuyên truyền cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

 

     Tại đây, các đại biểu được phổ biến một số nội dung trọng tâm như: mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; nội dung 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; nguồn vốn và giải pháp xây dựng nông thôn mới; trách nhiệm của chính quyền, cán bộ và người dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới...

Responsive image
 

     Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và người dân về ý nghĩa, mục tiêu của cuộc vận động, từ đó, phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương.

     Đến nay, xã Bình Long đạt 12/19 tiêu chí và 38/49 chỉ tiêu trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thanh Trúc - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác