Giáo dục

Mỹ Phú: Tăng cường công tác huy động học sinh đến trường

10:55 10/09/2019

    

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 5/12/2011 của Bộ chính trị về “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền và ngành giáo dục xã Mỹ Phú quan tâm, nỗ lực thực hiện.

 

     Nhiều cách làm tích cực, vận dụng nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế đã được xã đưa ra nên việc huy động học sinh đến trường, lớp và hạn chế tình trạng học sinh bỏ học đạt kết quả khá tốt, trường Mẫu giáo Mỹ Phú huy động được 191/195 em đạt tỷ lệ 97,95%; trường Tiểu học 1.210/1.208 em vượt 17%; trường Trung học cơ sở  huy động 601/615 em đạt 97,72%.

     Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như: tình trạng chuyển trường, học sinh bỏ học theo gia đình đi làm ăn xa, công tác rà soát, điều tra học sinh trong độ tuổi ra lớp còn thiếu sót, việc vận động học sinh bỏ học trở lại trường lớp còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao.

Responsive image
 

     Trước tình hình đó, bà Nguyễn Thị Linh Lam – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú cho biết: “Để tăng cường công tác huy động học sinh đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, nhằm tăng tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và nâng cao hiệu quả giáo dục – đào tạo ở các cấp học, thì  cần tăng cường chung tay của cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhân dân trong việc vận động trẻ trong độ tuổi đến trường; xem việc huy động học sinh đến trường, chống bỏ học là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Thường xuyên theo dõi việc huy đông học sinh và tình trạng bỏ học tại các trường học, chỉ đạo các trường học tập trung nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức tốt việc phụ đạo học sinh yếu kém, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, thiếu trung thực trong đánh giá, thi cử; thực hiện miễn giảm các khoản đóng góp đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn theo đúng quy định; tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng, sửa chữa nâng cấp hoàn thiện hệ thống trường lớp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ dạy và học.”

     Ủy ban nhân dân xã chú trọng việc rà soát học sinh trong độ tuổi đến trường ở các cấp học trên địa bàn, tích cực thực hiện các giải pháp để huy động tối đa học sinh đến trường, tránh tình trạng chuyển trường và thường xuyên quan tâm để ngăn ngừa hiện tượng học sinh bỏ học. đồng thời thực hiện tốt công tác vận động các nguồn quỹ “Tiếp bước đến trường”, “ Quỹ khuyến học” để giúp đỡ, hỗ trợ các em học sinh nghèo, khó khăn để các em có điều kiện bước tiếp con đường học tập phía trước.

     Tin rằng với sự nổ lực của toàn hệ thống chính trị từ xã đến ấp, cùng các trường thì công tác huy động học sinh đến trường, hạn chế tối đa tình trạng học sinh bỏ học, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện sẽ đạt được những kết quả tốt, góp phần ổn định xã hội và nâng cao nguồn nhân lực cho xã nhà.

Tú Trang - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác