Giáo dục

Bế giảng lớp bồi dưỡng xác nhận tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị

11:13 15/10/2018

    

Vừa qua, tại Hội trường Huyện ủy Châu Phú, Ban tổ chức Huyện ủy kết hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Châu Phú Bế giảng lớp bồi dưỡng xác nhận tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Đến dự có ông Đỗ Thanh Phong- Phó Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy; ông Diệp Hoàng Dũng- Phó giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và hơn 200 học viên đến từ các Chi, Đảng bộ trên địa bàn huyện.
Responsive image
Quang cảnh Bế giảng lớp bồi dưỡng xác nhận tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị

Qua 10 ngày học tập, học viên được quán triệt các chuyên đề về những quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng; Lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Nguồn gốc và cơ sở của thế giới quan xung quanh; Mối quan hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng; Xã hội loài người và sự vận động của xã hội loài người; Kinh tế hàng hóa; Chủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nó; Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa; Cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam; Công nghiệp hóa - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kết thúc khóa học có 72 học viên đạt loại giỏi, 131 học viên đạt loại khá và được cấp giấy chứng nhận tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Từ đó tạo tiền đề để các học viên theo học trung cấp chính trị và các cấp học cao hơn, chuẩn hóa các chức danh cán bộ theo quy định.

Thay mặt lớp, học viên Nguyễn Thái Bình cảm nhận: “Qua những ngày học tập và rèn luyện đã giúp cho các học viên nâng cao niềm tin vào lý tưởng, kiên định, trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa, tạo tiền đề vận dụng những kiến thức chính trị đã được trang bị để nâng cao hiệu quả trong công tác, giải quyết những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Học viên sẽ đáp ứng tốt yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng tiếp tục phấn đấu và thành công trong mọi nhiệm vụ được giao và phấn đấu là những hạt nhân nòng cốt góp phần quan trọng và hiệu quả trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./. 

Nhẫn Nguyễn ( Đài truyền thanh huyện Châu Phú )

các tin khác