Giáo dục

Lễ công bố Quyết định sáp nhập trường Tiểu học “B” Bình Chánh vào trường Tiểu học “A” Bình Chánh thành trường Tiểu học Bình Chánh

05:45 12/01/2021

    

Tại Trường tiểu học “A” Bình Chánh, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện đã tổ chức buổi trao Quyết định sáp nhập Trường Tiểu học “B” Bình Chánh vào Trường Tiểu học “A” Bình Chánh. Đến tham dự và chủ trì buổi trao Quyết định có ông Huỳnh An Khước - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Phú, ông Phạm Thành Mật, Phó chủ tịch UBND xã Bình Chánh cùng tham dự.
Responsive image
 

Tại buổi lễ, đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ quản lý gồm:

Điều động và bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Hoàng Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học “A” Bình Chánh đến công tác tại Trường Tiểu học Bình Chánh, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh, có thời hạn 5 năm;

Điều động và bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học “A” Bình Chánh đến công tác tại Trường Tiểu học Bình Chánh, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh có thời hạn 5 năm;

Điều động và bổ nhiệm đối với ông Dương Danh Phúc, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học “A” Bình Chánh đến công tác tại Trường Tiểu học Bình Chánh, giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Chánh, giữ chức vụ cho đến tuổi nghỉ hưu.

Tính đến ngày 25/12/2020, ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Phú còn 66 đơn vị trường học trực thuộc. Qua đó, nhằm tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Mạng lưới trường học của ngành giáo dục và đào tạo huyện Châu Phú đã được quy hoạch lại nhằm đáp ứng mục tiêu phổ cập giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh đi học. Trong quá trình thực hiện, quy hoạch mạng lưới trường thường xuyên được điều chỉnh để phù hợp việc điều chỉnh các khu dân cư và tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

Lê Thanh Bình (Phòng GD và ĐT huyện)

các tin khác