Đoàn thể

Châu Phú tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cấp xã, thị trấn

09:51 13/05/2019

    

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam cấp xã, thị trấn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong hội viên thanh niên, thể hiện được vai trò nòng cốt tiêu biểu của thanh niên trong việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ mới.
Responsive image
Ủy ban Hội xã Vĩnh Thạnh Trung ra mắt tại Đại Hội

  Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Phú diễn ra từ ngày 22/3 đến ngày 08/5/2019, trong đó đơn vị xã Vĩnh Thạnh Trung và Bình Chánh được chọn làm Đại hội điểm cấp huyện, Bình Phú là xã tổ chức Đại hội cuối cùng. Đặc biệt, 13/13 đơn vị tổ chức hiệp thương trực tiếp chức danh Chủ tịch tại Đại hội, 100% tổ chức cơ sở Hội đã thực hiện công tác tuyên dương cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019 ngay trong khuôn khổ Đại hội.

Responsive image

Lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh Trung trao giấy khen cho cán bộ, hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2014 – 2019

     Được sự chỉ đạo, đôn đốc kịp thời của cấp ủy và Hội cấp trên, nhìn chung công tác tổ chức Đại hội các xã, thị trấn bám sát theo hướng dẫn của Ủy ban Hội huyện; công tác chuẩn bị cho đại hội từ nội dung văn kiện đến quy trình giới thiệu nhân sự và công tác tuyên truyền được triển khai chặt chẽ đúng với tiến độ đề ra. Công tác hiệp thương Ủy ban Hội và các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách công tác kiểm tra Ủy ban Hội LHTN khóa mới được thực hiện đầy đủ, thực hiện trình tự các bước theo quy định của Điều lệ Hội và hướng dẫn của Ủy ban Hội cấp trên. Bên cạnh đó, việc trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ Ủy ban Hội đã được chú trọng, những người được giới thiệu đều có năng lực và tâm huyết với công tác Hội, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đảm bảo chọn ra những anh chị có “tâm” và “tầm” để lãnh đạo công tác Hội tại địa phương. 

Responsive image

Đồng chí Nguyễn Ngọc Đầy – Phó Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Phú phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Bình Chánh

     Trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên tham gia tổ chức Hội. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Hội LHTN huyện đã chỉ đạo thực hiện hiệu quả các cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”; “Thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới”, “ Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”,…. Các phong trào tình nguyện đã trở thành hoạt động truyền thống tốt đẹp của thanh niên. Song song đó, tổ chức Hội LHTN Việt Nam luôn hăng hái đi đầu trong thực hiện phong trào“Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”, hướng cho thanh niên có ý chí vươn lên, ngày càng xuất hiện nhiều gương thanh niên điển hình, tiêu biểu trong học tập, lao động sản xuất, vươn lên lập thân, lập nghiệp từng bước khẳng định vai trò, vị trí của mình trong xã hội.

Responsive image

Quang cảnh Đại hội ở Bình Chánh

    Đại hội cấp cơ sở thành công đã để lại ấn tượng đẹp và sức lan tỏa rộng rãi trong hội viên thanh niên và nhân dân; tạo khí thế sôi nổi, động viên tuổi trẻ thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Châu Phú lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; góp phần quan trọng cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị - xã hội tại địa phương.

HUYỀN CHÂU - HUYỆN ĐOÀN CHÂU PHÚ

các tin khác