Đoàn thể

Bố trí điểm rửa tay khô phòng ngừa dịch Covid-19

01:29 06/04/2020

    

Xã Đoàn Đào Hữu Cảnh tổ chức lắp đặt các điểm rửa tay khô cho người dân tại các khu vực chợ, tại các chợ trên địa bàn xã đều được lắp hình ảnh tuyên truyền trực quan và dung dịch rửa tay khô.

 

Responsive image
 

     Cụ thể, Xã Đoàn Đào Hữu Cảnh đã bố trí 3 điểm rửa tay khô gồm: 1 điểm trước cổng Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh, 1 điểm khu vực chợ Hưng Thới thuộc ấp Hưng Lợi và 1 điểm khu vực chợ kênh 13 thuộc ấp Hưng Thạnh. Kinh phí thực hiện 3 điểm rửa tay khô cùng với hình ảnh trực quan khoảng 1.000.000 đồng, từ nguồn kinh phí của Xã Đoàn.

     Những ngày qua, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã còn tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ may khẩu trang vải tặng miễn phí cho người dân trên địa bàn xã…

Đặng Trang

các tin khác