Đoàn thể

Vĩnh Thạnh Trung phối hợp thực hiện điều tra dư luận xã hội về sự hài lòng của người dân đối với lĩnh vực hành chính công và du lịch

10:34 30/10/2018

    

Chiều ngày 29/10/2018, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức điều tra dư luận xã hội về sự hài lòng của người dân đối với lĩnh vực hành chính công và du lịch, có 75 người dân và cán bộ trên địa bàn xã được mời để thực hiện phiếu trưng cầu ý kiến của người dân đối với các dịch vụ hành chính công và du lịch.
Responsive image
 

Tại đây, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai từng nội dung cụ thể trong phiếu, sau đó người dân và cán bộ đánh giá trực tiếp vào phiếu về sự hài lòng đối với những vấn đề liên quan đến dịch vụ hành chính công và du lịch An Giang.

Sự hài lòng của người dân trong công tác cải cách hành chính và du lịch là rất quan trọng, vì mục đích là phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Qua đó, nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân./.

Ngọc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác