Đoàn thể

Ấp Bình Nghĩa - Thị trấn Cái Dầu tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

01:18 13/11/2019

    

Ấp Bình Nghĩa – thị trấn Cái Dầu tổ chức ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Đến dự ngày hội có Ông Bùi Văn Xinh – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Châu Phú, Ông Nguyễn Thành Niệm - huyện ủy viên, Phó bí thư đảng ủy Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Cái Dầu, đại diện các ban ngành đoàn thể địa phương, ban công tác Mặt trận, và đại diện các gia đình văn hóa trong ấp cùng đến dự . Ngày hội đã ôn lại truyền thống 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thông nhất Việt nam 18/11/1930 – 18/11/2019, bà con cũng được nghe báo cáo tóm tắt tổng kết tình hình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 .

 

Responsive image
 

     Trong năm 2019, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  mọi lĩnh vực đời sống của bà con ấp Bình Nghĩa được cải thiện rõ nét, toàn ấp có 869 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 99,66% số hộ trong ấp, 190 gương người tốt việc tốt, đời sống kinh tế của bà con trong ấp ổn định và từng bước phát triển, đời sống tinh thần được nâng cao qua các phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương và các phương tiện nghe nhín. Thực hiện mô hình “Ấp tự quản bảo vệ môi trường 100% số hộ trong ấp đã dăng ký làm hàng rào, cột cờ, cảnh quan xanh sạch đẹp. Ban vận động ấp Bình Nghĩa chú trọng công tác tuyên truyền vận động các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương từ đó nâng cao nhận thức của người dân trong thực thi pháp luật, năm 2019 ấp Bình Nghĩa phối hợp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị trấn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, nhân dân trong ấp đóng góp trên 600 triệu đồng xây dựng cầu, đường giao thông và các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “ tương thân, tương ái”, an ninh trật tự an toàn xã hội trong ấp được giữ vững. 

     Tại ngày Hội, Ban vận động ấp đã biểu dương khen thưởng 5 cá nhân điển hình, gương người tốt việc tốt. Phát biểu với bà con trong ấp, ông Nguyễn Thành Niệm- Phó bí thư Đảng Ủy - Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Cái Dầu đã bày tỏ phấn khởi trước những chuyển biến tích cực của đời sống bà con nhân dân, đồng thời biểu dương những kết quả đạt được trong phong trào “toàn dân đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà Ban ấp và bà con nhân dân cần tập trung thực hiện để giữ vững và phát huy thành quả đạt được gớp sức cùng Đảng bộ và nhân dân thị trấn Cái Dầu xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh./.

Lan Thanh – Đài Truyền thanh thị trấn Cái Dầu

các tin khác