Đoàn thể

Châu Phú chọn Xã Ô Long Vĩ Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024

03:24 08/11/2018

    

Ngày 07-11-2018, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Ô Long Vĩ tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đây là Đại hội điểm của huyện. Ông Từ Thanh Khiết – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh; ông Trần Văn Đảo – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; ông Đặng Văn Hập – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện đã đến dự.
Responsive image
Quang cảnh Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Ô Long Vĩ lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 – 2024

 Thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ô Long Vĩ và các tổ chức thành viên đã phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nổi bật là hoạt động vận động Qũy “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội. Trong 5 năm qua, địa phương đã vận động Qũy“Vì người nghèo” được hơn 5,1 tỷ đồng; cất mới 151 căn nhà Đại đoàn kết, 33 căn nhà 167; sửa chữa 37 căn, tổng trị giá trên 3 tỷ đồng; đã hỗ trợ cho hơn 1.900 lượt trường hợp khó khăn đột xuất, học hành, khám chữa bệnh với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Thực hiện tốt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, địa phương đã vận động nhân dân đóng góp cùng với Nhà nước xây cất được 04 cây cầu bê tông, với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng và cả ngàn ngày công lao động. Ngoài ra, còn cất mới được 05 cây cầu cây và sửa chữa rất nhiều cầu cây, đổ cát đá chống lầy nhiều tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã,...

Trong các nhiệm vụ Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã thực hiện trong nhiệm kỳ qua, nổi bật là kết quả thực hiện việc hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Cụ thể đổi mới trong công tác tuyên truyền, từng bước đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân để tuyên truyền, vận động như tuyên truyền nhóm, cụm, đặc biệt là cung cấp Báo Đại đoàn kết đến tận Ban công tác Mặt trận ấp. Ủy ban Mặt trận đổi mới trong hoạt động như chủ động xây dựng Chương trình, Kế hoạch hàng năm và cả nhiệm kỳ, trong đó có sự phân công cụ thể cho các thành viên Mặt trận và các ủy viên Ủy ban Mặt trận đối với từng lĩnh vực hoạt động, phù hợp với điều kiện cụ thể. Đổi mới về tổ chức bộ máy, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận, xã đã thực hiện nhất thể hóa chức danh Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối vận với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã; Ủy viên Thường trực Mặt trận đồng thời là cán bộ Dân vận; Phó Trưởng ấp đồng thời là Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, nhằm tạo sự tham gia, sự thống nhất trong công tác chỉ đạo và thực hiện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đại hội Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Ô Long Vĩ lần thứ X đã tổ chức thành công tốt đẹp. Đại hội đã biểu quyết bầu ra 40 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Châu Đức Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Khối Dân vận xã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Ô Long Vĩ, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dịp này, Ủy ban nhân dân xã đã khen thưởng cho 01 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 – 2019./.

Trúc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác