Đoàn thể

Hội nghị sơ kết công tác Dân vận - Mặt trận xã Thạnh Mỹ Tây 6 tháng đầu năm 2019

06:36 08/08/2019

    

Ngày 8/8/2019, khối Dân vận xã Thạnh Mỹ Tây tổ chức hội nghị sơ kết công tác Dân vận - Mặt trận 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lương Văn Tú Cường – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã chủ trì hội nghị, cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể, ban ấp về dự.

 

     Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công tác Dân vận – Mặt trận đã được Đảng ủy, Ủy ban MTTQ VN xã đặc biệt quan tâm chỉ đạo, nhất là việc vận động quần chúng tích cực thực hiện các chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng tại địa phương. Tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; với phương châm sát dân, bám cơ sở, các đoàn thể đã tranh thủ các nguồn vốn phát vay cho nhiều hội viên nghèo vay phát triển sản xuất; tiếp nhận quỹ vì người nghèo hơn 140 triệu đồng, qua đó đã kịp thời hỗ trợ quà cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi, người tàn tật, thực hiện chăm lo nhà ở cho nhiều hộ nghèo ở địa phương; thực hiện vận động quỹ hậu phương quân đội với số tiền 60.000.000 đồng v.v…  

     Cùng với đó, địa phương tiếp tục thành lập đoàn, chuẩn bị kế hoạch giám sát với 02 nội dung chuyên đề, gồm: giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm ở các trường tiểu học “C”, tiểu học “B”, trung học cơ sở và giám sát quy trình việc bình nghị hộ nghèo, cận nghèo năm 2019, dự kiến thực hiện khoảng đầu tháng 9 và hoàn thành vào giữa tháng 11 v.v… Theo đó, quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được triển khai và thực hiện có hiệu quả việc công khai thu các nguồn phí, quỹ xây dựng giao thông nông thôn, bình chọn nhà tình thương, bình xét hộ nghèo đều có tổ chức họp dân công khai. Trong đó, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình được đẩy mạnh trong đoàn thể, tổ chức cho các đoàn viên, hội viên vay vốn để làm kinh tế gia đình, mở rộng diện tích sản xuất; đến nay địa phương đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn kinh tế hiệu quả như: Mô hình chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, mô hình nuôi lươn, mô hình trồng rau màu an toàn v.v… 

Responsive image
 

     Phát huy kết quả đạt được, hướng tới, khối Dân vận xã sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với mặt trận, đoàn thể và ban ấp làm tham mưu tốt cho Đảng ủy nắm và chỉ đạo sâu sắc các mục tiêu nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết đảng bộ đề ra. Đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông và phòng chống các loại dịch bệnh… Tập trung duy trì các tổ mô hình dân vận khéo trong cán bộ, hội viên, để qua các hoạt động nói trên sẽ làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể về thực hiện quy chế dân chủ gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại địa phương. 

Nguyễn Kim - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác