Đoàn thể

Khánh Hòa: Tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018)

11:08 07/11/2018

    

Ngày 06/11/2018, Ban công tác Mặt trận 9 ấp của xã Khánh Hòa tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2018).
Responsive image
 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã ôn lại lịch sử truyền thống của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 88 năm qua; nói lên vị trí, vai trò của Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng hiện nay; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phương hướng nhiệm vụ nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động và biểu dương, khen thương 27 gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động. Trong năm qua, cán bộ và nhân dân xã Khánh Hòa đã phát huy tốt tinh thần đoàn kết, chung tay giúp nhau cùng phát triển. Tình hình kinh tế xã hội, đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Hiện toàn xã có 6.023/6.110 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 95,57%; trong đó có gia đình văn hóa 3 năm 5.276 hộ, gia đình văn hóa 5 năm là 4.781 hộ, 958 gương người tốt việc tốt, có 9/9 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa năm 2018./.

Huỳnh Dương (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác