Nông thôn mới

Tập huấn tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm trong xây dựng Nông thôn mới

06:26 14/06/2020

    

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND huyện Châu Phú về việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2020.

 

Responsive image
 

     Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú tổ chức 02 lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm và hướng dẫn triển khai thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Hướng dẫn thực hiện Danh mục hồ sơ theo hướng dẫn số 56/VPĐPNTM ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh.

     Lớp tập huấn có trên 120 cán bộ là Lãnh đạo UBND các xã, cán bộ phụ trách tổng hợp Nông thôn mới xã, cán bộ phụ trách chỉ tiêu 17.8, Nhân viên Trồng trọt và BVTV, Nhân viên Chăn nuôi – Thú y, Khuyến nông viên xã, Nhân viên Thủy sản các xã trên địa bàn huyện tham gia. Các đại biểu tham dự được triển khai các nội dung về Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

Dương Thị Thu Nhi

các tin khác