Nông thôn mới

Kiểm tra tiến độ thực hiện nông thôn mới nâng cao tại xã Bình Thủy

01:36 05/06/2020

    

Căn cứ Công văn số 2542/VPUBND-KTN ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020; Theo đó, xã Bình Thủy - Huyện Châu Phú nằm trong lộ trình thực hiện xã nông thôn mới nâng cao của tỉnh; căn cứ Công văn số 305/UBND-VP ngày 23/4/2020 của UBND huyện Châu Phú về việc kiến nghị dời lộ trình thực hiện xã nông thôn mới nâng cao đối với xã Bình Thủy sang giai đoạn 2021 - 2025; để có cơ sở tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo tỉnh, UBND tỉnh về kiến nghị của UBND huyện Châu Phú.

 

     Đoàn công tác tỉnh do ông Phạm Thái Bình - Phó chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang và các ngành có liên quan đến làm việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện xã nông thôn mới nâng cao của xã Bình Thủy; đồng thời, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho địa phương trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

     Tiếp đoàn có bà Lê Trần Minh Hiếu - Trưởng Phòng NN&PTNT, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND và các ban ngành, đoàn thể xã Bình Thủy.

Responsive image
 

     Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo địa phương báo cáo kết quả đạt được và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc thực hiện với các nội dung: khảo sát thực tế tại xã về giao thông, cảnh quan, môi trường, chợ nông thôn, y tế xã… ; Đánh giá kết quả duy trì, nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới theo Quyết định 3379/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 của UBND tỉnh; Đánh giá kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao của xã Bình Thủy theo Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh; Kiểm tra hồ sơ minh chứng các tiêu chí, hồ sơ đề nghị xét công nhận xã nông thôn mới nâng cao của xã và hồ sơ đề nghị công nhận của huyện; Đánh giá việc triển khai thực hiện các công trình liên quan đến các tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao (giao thông, trường học, nước sạch,…).

     Qua trao đổi thảo luận cuối cùng đồng chí Trưởng đoàn kết luận, yêu cầu lãnh đạo địa phương khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tập trung rà soát các tiêu chí chưa đạt, đẩy mạnh công tác tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm, cập nhật hồ sơ minh chứng đầy đủ đảm bảo theo yêu cầu, hoàn thành sớm nhất tiêu chí nông thôn mới nâng cao.        

Thêu Nguyễn

các tin khác