Quân sự

Khánh Hòa: Bình nghị thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự lần I năm 2020

09:44 11/10/2019

    

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Khánh Hòa tổ chức bình nghị thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự lần 1 trên địa bàn 9 ấp của xã.

 

Responsive image
 

     Tại các điểm bình nghị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã phổ biến một số Điều của Luật nghĩa vụ quân sự; các văn bản; hướng dẫn của trên và của địa phương về thực hiện nghĩa vụ quân sự; những chế độ, chính sách được hưởng đối với gia đình và bản thân của quân nhân tại ngũ và xuất ngũ; các chính sách, chính trị được miễn và tạm hoãn gọi nhập ngũ và thông qua danh sách 79 công dân từ đủ 18 đến hết 27 tuổi đủ điều kiện sơ khám sức khỏe tại huyện. Qua các buổi bình nghị, nhằm công khai kết quả xét duyệt chính trị, chính sách của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã, phát huy quyền làm chủ tập thể, tạo điều kiện cho mọi người dân thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự và góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

Huỳnh Dương - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác