Thời sự - Xã hội

Châu Phú tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

06:33 01/02/2021

    

Ngày 30 tháng 01 năm 2021, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Văn Bé Tám đã ký Công văn số 71/UBND-VP chỉ đạo việc tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

 

Responsive image
 

     Thực hiện Công văn số 72/UBND-KGVX, ngày 28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 79/UBND-KGVX, ngày 30/01/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc rà soát các trường hợp đi về từ vùng có dịch. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm các nội dung sau:

     Dừng tổ chức tất cả các hội nghị, liên hoan họp mặt cuối năm, các hoạt động, sự kiện tập trung đông người… kể từ 30/01/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

     UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn theo các văn bản chỉ đạo của huyện, tỉnh. Trong đó, tập trung quản lý, rà soát, nắm chặt địa bàn, kịp thời phát hiện những trường hợp trở về từ vùng có dịch để thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp; tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo hàng ngày theo quy định.

     Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, Nhân dân trên địa bàn biết và chấp hành nghiêm tinh thần chỉ đạo của Công văn này./.

Mỹ Ngân

các tin khác