Nông thôn

Ngành Nông nghiệp Kiểm tra tình hình sản xuất cây ăn trái

02:05 08/02/2020

    

Thực hiện kế hoạch sản xuất cây ăn quả và kiểm tra công tác chuẩn bị để thực hiện kế hoạch xả lũ trên địa bàn huyện năm 2020.

 

     Vừa qua, Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức Đoàn cán bộ kỹ thuật thăm đồng kiểm tra tình hình sản xuất cây trái và khảo sát diện tích trồng mới cây ăn trái trên địa bàn xã Bình Chánh.

Responsive image
 

 

     Đoàn kiểm tra và ghi nhận kết quả thực hiện của nông dân việc chủ động chuẩn bị trong sản xuất khi huyện triển khai thực hiện kế hoạch xả lũ để đảm bảo sản xuất 03 năm 8 vụ theo quy định. 

 

     Phòng Nông nghiệp và PTNT khuyến cao người dân khi trồng cây lâu năm trên nền đất lúa thì cần thực hiện theo quy hoạch của xã và phải lên líp trồng đảm bảo cao trình chống lũ, những hộ đã trồng trước đây thì phải chủ động trang bị vành đai để bảo vệ diện tích sản xuất của mình.


Dương Thị Thu Nhi - Phòng Nông nghiệp và PTNT Châu Phú

các tin khác