Nông thôn

Châu Phú: thành lập hợp tác xã Lợi Phát xã Bình Thủy

09:51 02/12/2018

    

Trong thời gian qua tình trạng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Bình Thủy manh mún, sản xuất thiếu tập trung, nông dân áp dụng các thành tựu khoa học vào trong sản xuất chưa nhiều nên năng suất chất lượng hiệu quả còn thấp, khó bảo quản hàng hóa, giá bán giảm dần trong khi giá vật tư đầu vào luôn trong xu hướng tăng cao, dẫn đến năng lực cạnh tranh trên thị trường chưa cao. Để góp phần giảm thiểu tình trạng trên, để bà con được hưởng lợi nhiều hơn, đời sống bà con được nâng lên. Căn cứ vào Luật Hợp tác xã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/11/2012. Vừa qua UBND xã Bình Thủy tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Lợi Phát, lần thứ nhất nhiệm kỳ 2018-2022. Đến dự có ông Huỳnh Ngọc Vỵ - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Bà Huỳnh Thị Hải Đường- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã Bình Thủy cùng Hội Nông dân xã và các tổ viên.

 

Responsive image
 

Tại đây, hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị HTX gồm 03 thành viên và bầu 01 kiểm soát viên; trong đó ông Nguyễn Trung Tàu-giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị HTX nông nghiệp Lợi Phát.

HTX nông nghiệp Lợi Phát, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú với 37 thành viên với số vốn huy động trên 300 triệu đồng; ngành nghề sản xuất kinh doanh: Dịch vụ sản xuất giống và tiêu thụ sản phẩm nông sản: Sản xuất Đậu nành rau; Rau muống lấy hạt; Đậu bắp Nhật; dịch vụ cung ứng Vật tư nông nghiệp

HTX nông nghiệp Lợi Phát là tổ chức kinh tế hợp tác, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, có 37 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã; HTX là nơi tập hợp, hỗ trợ nông dân khắc phục khó khăn  và giảm chi phí trong sản xuất, tăng lợi nhuận cho thành viên và nông dân, tạo công ăn việc làm cho lao động nhàn rổi tại địa phương. Qua đó tạo điều kiện cho nông dân và người lao động ở nông thôn có thu nhập ổn định, góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới. Là đầu mối tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia kinh tế hợp tác, phát triển bền vững nền kinh tế- xã hội của địa phương./.

Nhẫn Nguyễn ( Đài truyền thanh huyện Châu Phú )

các tin khác