Kinh tế

Mỹ Phú giải ngân vốn vay cho hộ dân trên địa bàn xã

10:21 21/02/2019

    

Ngày 20/02/2019, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Phú phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú họp giao ban giải ngân vốn vay cho các hộ dân trên địa bàn xã.
Responsive image

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Châu Phú giải ngân cho các hộ nhân xã Mỹ Phú có nhu cầu về vốn 

 

     Trong đợt giao ban kỳ này, Ngân hàng chính sách huyện giải ngân trên 70 hộ vay các chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, hộ thoát nghèo, cận nghèo, hộ nghèo, học sinh sinh viên…. Với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Thông qua đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân có điều kiện chăm lo cho các con ăn học và làm kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình./.

Tú Trang (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác