Quân sự

Bình nghị nghĩa vụ quân sự lần 1 năm 2019

11:13 09/10/2018

    

Nhằm công khai kết quả xét duyệt chính trị, sức khỏe, chính sách của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, trong 03 ngày, từ ngày 08 – 10/10/2018, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Ô Long Vĩ tổ chức bình nghị nghĩa vụ quân sự lần 1 tại 12 ấp trên địa bàn. Tham dự có thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã, cán bộ ấp và các đoàn thể, đại diện các gia đình công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ, công dân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và một số người dân có uy tín trong ấp.
Responsive image

xã Ô Long Vĩ tổ chức bình nghị nghĩa vụ quân sự lần 1 tại 12 ấp trên địa bàn

Tại đây, người dân được nghe phổ biến một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự; hướng dẫn của trên và địa phương về thực hiện nghĩa vụ quân sự; những chế độ, chính sách được hưởng đối với gia đình và bản thân của quân nhân tại ngũ, xuất ngũ; các chính sách, chế độ chính trị được miễn, hoãn, chưa gọi và đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe. Tại mỗi ấp, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã thông qua tổng số công dân đưa ra bình nghị từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi trong ấp; trình tự từng công dân ở từng phụ lục danh sách công dân tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, danh sách công dân chưa gọi nhập ngũ với các lý do khác nhau và danh sách công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự để nhân dân cùng biết.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức bình nghị nghĩa vụ quân sự lần 1 để bình chọn những công dân đã qua sơ tuyển cấp xã đủ điều kiện điều động gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở cấp huyện./.

Trúc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác