Kinh tế

Châu Phú: hội nghị tổng kết hoạt động Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2018 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019

02:39 24/01/2019

    

Ngày 23-01-2019, Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Ông Trần Thế Loan – Phó giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh An Giang đến dự. Ông Nguyễn Văn Bé Tám – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì Hội nghị.
Responsive image

Ông Nguyễn Văn Bé Tám – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Năm 2018, Ban đại diện ngân hàng chính sách xã hội huyện đã xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch. Tính đến ngày 31/12/2018, tổng doanh số cho vay ủy thác qua 4 Hội đoàn thể là 54 tỷ 218 triệu đồng, thu nợ là 44 tỷ 964 triệu đồng, tổng dư nợ ủy thác qua các Hội đoàn thể là 259 tỷ 921 triệu đồng. Về kết quả hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội: Tổng nợ quá hạn là 6 tỷ 602 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 2,51% so tổng dư nợ, tăng 2 tỷ 362 triệu đồng so với đầu năm, nợ khoanh là 17 tỷ 388 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 6,61% so tổng dư nợ, tăng 894 triệu đồng so đầu năm. Tổng lãi tồn đọng là 11 tỷ 246 triệu đồng giảm 1 tỷ 186 triệu đồng so đầu năm. Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức các phiên họp định kỳ đúng qui định. Ngoài ra, tập trung chỉ đạo giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi được giao chỉ tiêu như cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,…

Năm 2019, Ban đại diện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quy chế hoạt động, các thành viên thực hiện kiểm tra, giám sát theo chương trình của Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện, nhất là các đơn vị có chất lượng tín dụng yếu, kém, có nợ quá hạn tăng,…tăng trưởng tín dụng bằng nguồn vốn Trung ương và nguồn vốn huy động tại địa phương theo chỉ tiêu Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh giao. Phấn đấu tăng trưởng từ 5%-8% so dư nợ năm 2018; tỷ lệ thu lãi hàng tháng đạt từ 100%, phấn đấu tận thu hàng tháng tối thiểu 2% lãi tồn đọng. Phấn đấu huy động tiền gửi tiết kiệm từ Tổ chức và cá nhân tăng 3 tỷ đồng so với năm 2018; tỷ lệ thu nợ đến hạn vào kỳ cuối đạt trên 75%; giảm nợ quá hạn so cuối năm 2018 xuống dưới 1,7%. Đến cuối năm 2019, 12/13 xã, thị trấn có nợ quá hạn dưới 2%;….

Dịp này, UBND huyện Châu Phú đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2018./.

Mỹ Ngân (Đài TT huyện Châu Phú)

các tin khác