Khối Đảng

Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Châu Phú lần thứ XI

04:25 05/10/2018

    

Huyện ủy Châu Phú vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự. Đồng chí Trần Thanh Nhã-TUV- Bí thư- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chủ trì hội nghị, tham dự còn có đồng chí Lê Thị Kim Hồng- Phó Bí thư thường trực huyện ủy; đồng chí Trần Văn Đảo-Phó Bí thư huyện ủy- Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cùng các đồng chí đại diện các ban đảng Tỉnh ủy, Văn phòng tỉnh ủy cùng các đồng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đại diện các ban ngành; Bí thư các chi đảng bộ.
Responsive image
Quang cảnh Hội nghị Sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020

 Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, Huyện ủy Châu Phú đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bằng nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ góp phần củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết nội bộ được củng cố; nhiều đề án, chương trình, kế hoạch lãnh đạo thực hiện  đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết, trong đó có 5 chỉ tiêu đạt trên 100% là: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới 125%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân /năm 129,7%; tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân đạt 102,3%; chỉ tiêu kết nạp đảng viên 101,2%; và tốc độ tăng dân số 100%.

          Công tác vận động quần chúng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; lãnh đạo các cấp chính quyền tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, chống quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của các cơ quan Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt đánh giá cao kết quả đạt được của Huyện, đồng thời nhấn mạnh: “Để sớm hoàn thành các chỉ tiêu còn lại từ đây đến cuối nhiệm kỳ, Châu Phú cần khắc phục những khó khăn và hạn chế trong công tác lãnh chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy; Quan tâm tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế theo hướng khai thác lợi thế và tiềm năng địa phương, chú trọng triển khai thực hiện 4 đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ huyện; Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn đường bộ; thu hút đầu tư khai thác tiềm năng về thương mại- dịch vụ”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Anh Kiệt cũng đề nghị, huyện cần quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với giải quyết việc làm, hướng đến xuất khẩu lao động; tiếp tục rà soát, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính.

      Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI đề ra, Bí thư – chủ tịch UBND huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Thứ nhất cần đẩy mạnh việc thực hiện “Bốn” Khâu đột phá. Cụ thể như sau: trong lĩnh vực Nông Nghiệp: Đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp từ cơ cấu Lúa – cá – màu – cây ăn trái sang cơ cấu Cá - cây ăn trái- màu và lúa. Thứ hai Về giao thông; thực hiện đề án theo kế hoạch, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng kết nối các trục giao thông chính, từ quốc lộ 91 với tỉnh lộ 941 để Châu Phú không còn xã vùng sâu, tạo điều kiện xây dựng nông thôn mới bền vững. Thứ Ba nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, chú trọng hơn trong việc đi đôi với nâng cao đời sống nhân dân, không chạy theo thành tích. Thứ tư đẩy nhanh các tiến độ xây dựng đô thị có đủ điều kiện; trục Đô thị Cái Dầu- Bình Long- Bình Mỹ…thành lập thị trấn Vịnh Tre và đô Thị Mỹ Đức, đô thị Thạnh Mỹ Tây; điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định. Đẩy nhanh xây dựng khu Hành chính tập trung của huyện tại khu đất Huyện ủy gồm các khối HĐND – UBND, Ban Đảng – Đoàn thể, Văn phòng và Hội trường từ nguồn kinh phí hỗ trợ của tỉnh và đấu giá đất dôi dư; thứ năm, Quan tâm nhiều hơn đến các lĩnh vực Văn hóa xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công và các gia đình chính sách, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh  vực Văn hóa thể thao, nâng cao chất lượng Giáo dục- Y tế, xã hội, xóa nghèo bền vững. Thứ sáu, Thực hiện tốt công tác Quốc phòng an ninh, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tham nhũng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành. Thứ bảy, Về công tác xây dựng Đảng: Tiếp tục sắp xếp bộ máy theo kế hoạch. Tiếp tục đào đạo lại cán bộ theo đúng chuẩn chính quy; thực hiện tinh giản bộ máy, thực hiện đúng quy trình công tác cán bộ; đánh giá cán bộ đúng thực chất và chống suy thoái; trong công tác kiểm tra đề nghị đẩy mạnh công tác tự kiểm tra tự phát hiện; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại tố cáo, trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng quan tâm  sát đúng thực chất, phản ánh kịp thời dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Trong công tác vận động quần chúng đề nghị nâng cao giám sát và phản biện xã hội; thay đổi mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức các hội đoàn thể các ấp cho phù hợp. Thứ tám,Đề nghị tất cả các Chi Đảng bộ trực thuộc và kể cả Ban Thường vụ Huyện ủy giữ gìn đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm việc nêu gương của cán bộ Lãnh đạo quản lý. Về Học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ này là đưa ra nội dung xuyên suốt của Đảng bộ huyện Châu Phú là “ Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo quản lý, nói đi đôi với làm”./.

Nhẫn Nguyễn (Đài truyền thanh Châu Phú)

các tin khác