Khối Đảng

Mỹ Đức tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ lần 18 (mở rộng)

09:58 29/07/2019

    

Đảng ủy xã Mỹ Đức vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ xã lần 18 (mở rộng) đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019. Ông Tăng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã chủ trì hội nghị.

 

     Trong 06 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội xã Mỹ Đức tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 48,1% dự toán năm, diện tích sản xuất nông nghiệp 3.104  hecta đạt 100% kế hoạch với 95% diện tích xuống giống ứng dụng kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”; “1 phải, 5 giảm”; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao, các chính sách an sinh xã hội được chú trọng quan tâm thực hiện thường xuyên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, y tế còn gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh còn tăng cao. Công tác xây dựng đảng, vận động quần chúng nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu ở các chi bộ từng bước nâng lên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu.

Responsive image
 

     Để đảm bảo thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2019. Ông Tăng Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo tại hội nghị: “Các ngành, các cấp cần nổ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp mang lại hiệu qủa kinh tế cao, thực hiện công tác đào tạo nghề  gắn với giải quyết việc làm thực tế. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên ngưởi cũng như dịch tả heo Châu Phi, tuyên truyền vận động nâng cao tỳ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tập trung thu các nguồn thu, quản lý đất công; chú trọng thực hiện công tác hòa giải, chăm lo tốt cho đối tượng chính sách, thực hiện tốt công tác chuẩn bị năm học mới 2019 - 2020; tăng cường thực hiện kế hoạch 19 cũng như đẩy mạnh tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự... Đặc biệt là toàn hệ thống chính trị và nhân dân tiếp tục duy trì và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương".     

Trịnh Phượng – Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác