Kinh tế

Châu Phú: Giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt trên 8 tỷ đồng

09:52 29/11/2019

    

Năm 2019, huyện Châu Phú triển khai thực hiện 03 dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở hai lĩnh vực thủy sản và cây ăn quả.

 

     Gồm: Dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao của Công ty Nam Việt – Bình Phú, quy mô 634,22 ha đã tạo quỹ đất và đang đi vào thực hiện 500 ha, dự án Khu Liên hợp sản xuất giống và nuôi cá tra thương phẩm công nghệ cao của Công ty Lộc Kim Chi – xã Mỹ Phú, quy mô 350 ha đã tạo quỹ đất 50 ha đang thả nuôi, dự án nhãn xuồng Khánh Hòa quy mô 172 ha đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Responsive image
 

     Từ việc tập trung thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và trồng trọt đã góp phần nâng giá trị sản xuất khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản trên 8 tỷ đồng đạt 100,1% kế hoạch năm./.

Lan Thanh – Đài Truyền thanh thị trấn Cái Dầu

các tin khác