Khối Đảng

Châu Phú - Khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở năm 2019”

08:07 16/07/2019

    

Sáng ngày 15/7/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Châu Phú khai giảng lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ Công tác tuyên giáo cơ sở năm 2019”. Đến dự có Bà Mai Thị Bé Phương - UVBTV. HU. Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị huyện.

 

Responsive image
 

     Lớp học diễn ra từ ngày 15-17/7/2019, tham gia lớp học có 80 học viên là các đối tượng cán bộ tuyên giáo đảng ủy ngành huyện, chi ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo chi bộ ngành, cán bộ tuyên giáo, văn hóa, đài truyền thanh các, xã thị trấn. Trong ba ngày học tập các học viên được phổ biến 04 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác tuyên giáo cơ sở; Công tác giáo dục lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng ở cơ sở; Công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở. Công tác văn hóa - văn nghệ ở cơ sở. 

Responsive image
 

     Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, từ đó tham mưu tốt cho cấp ủy trên các lĩnh vực: nắm tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đảng viên và dư luận trong nhân dân; góp phần tuyên truyền tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Nhẫn Nguyễn - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác