Nông thôn

Ban Quản lý dự án VnSAT tỉnh An Giang tổ chức đánh giá mức độ áp dụng của nông dân trong vùng Dự án VnSAT vụ Hè Thu năm 2018 tại xã Vĩnh Thạnh Trung

11:47 29/11/2018

    

Ngày 28/11/2018, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung, Ban Quản lý Dự án VnSAT tỉnh An Giang tổ chức đánh giá mức độ áp dụng quy trình kỹ thuật của nông dân trong vùng Dự án VnSAT vụ Hè Thu năm 2018 cho 123 hộ nông dân của 4 xã: Mỹ Đức, Mỹ Phú, Ô Long Vĩ và Vĩnh Thạnh Trung. Đến dự có đại diện Ban Quản lý Dự án VnSAT tỉnh; Tổ thực hiện Dự án VnSAT huyện; cán bộ Kỹ thuật viên, Khuyến nông viên của 4 xã; cùnAnchorg các hộ dân được chọn để đánh giá.
Responsive image
 

 

Tại đây, các hộ dân được Ban Quản lý Dự án VnSAT tỉnh phát phiếu khảo sát hộ gia đình để từng hộ tự đánh giá những thông tin trong phiếu. Đồng thời, Ban Quản lý Dự án VnSAT tỉnh chọn ngẫu nhiên 10% nông dân trong số 123 hộ được đánh giá để trực tiếp thảo luận, phỏng vấn về mức độ áp dụng mô hình“1 phải, 5 giảm” của nông dân để đánh giá nông dân có thực hiện đúng theo quy trình, kỹ thuật của Dự án chưa.

Thông qua kết quả khảo sát, đánh giá mức độ áp dụng của nông dân vùng Dự án VnSAT sẽ làm cơ sở để đề xuất Ban Quản lý Dự án VnSAT tỉnh xem xét, thống nhất đầu tư các hạng mục công trình để ứng dụng trong thời gian tới theo quy định./.

Ngọc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác