Thời sự - Xã hội

Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh An Giang tập huấn truyền thông phòng chống dịch bệnh cho cán bộ Trạm y tế xã-thị trấn

10:34 23/08/2019

    

Thực hiện kế hoạch số 29/KH-GDSK-KHTV, ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh An Giang về việc tổ chức tập huấn truyền thông phòng chống dịch bệnh cho cán bộ Trạm Y tế phường/xã/thị trấn năm 2019.

 

     Vào ngày 22 tháng 8 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh An Giang phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Châu Phú tổ chức lớp tập huấn truyền thông phòng chống dịch bệnh cho cán bộ Trạm Y tế xã-thị trấn năm 2019 của 02 huyện Châu Phú và Phú Tân có 33 cán bộ Trạm Y tế xã-thị trấn tham dự.

Responsive image
 

     Lớp tập huấn được Bs. Văn Hiển Tài (Phó Giám đốc TTTT-GDSK tỉnh An Giang) và Ys. Nguyễn Ngọc Phượng cung cấp những kiến thức: Thông tin tình hình dịch bệnh-dự báo dịch bệnh năm 2019; Giám sát hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh; Nâng cao ý thức tự giác của người dân trong phòng chống dịch bệnh.

     Qua một ngày tập huấn các cán bộ Trạm y tế xã-thị trấn 02 huyện nắm được những kiến thức cơ bản về truyền thông phòng chống dịch bệnh. Từ đó có những kiến thức cơ bản để tuyên truyền cho người dân trên địa bàn phụ trách, góp phần làm hạn chế tình trạng dịch bệnh xảy ra cho địa phương mình quản lý.

KTV. Hà Duy Lộc - Phòng KH-NV, Trung tâm y tế huyện Châu Phú

các tin khác