Thời sự - Xã hội

Hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện 03 tháng đầu năm 2019

09:10 13/05/2019

    

Được sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; cấp ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; Hội đoàn thể cấp xã cùng Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn chất lượng, hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện 03 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

     Về nguồn vốn, tổng nguồn vốn được giao theo kế hoạch là 278.231 triệu đồng, tăng 14.724 triệu đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng là 5.58%. Đến ngày 31/3/2019, đã thực hiện được 267.327 triệu đồng, hoàn thành 96,08% kế hoạch. Về kết quả triển khai các chương trình tín dụng chính sách, doanh số cho vay là 15.113 triệu đồng với 616 lượt khách hàng được vay vốn, so cùng kỳ năm 2018 tăng 1.227 triệu đồng.

Responsive image
Ngân hàng chính sách huyện châu Phú giải ngân tại các xã, thị trấn

     Trong đó, các chương trình có doanh số cho vay cao là Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 7.215 triệu đồng; Học sinh sinh viên 2.972 triệu đồng; Hộ thoát nghèo 2.271 triệu đồng; Hộ cận nghèo 1.922 triệu đồng,…Tạo việc làm cho 11 lao động mới, hỗ trợ vốn cho 16 hộ nghèo, 66 hộ cận nghèo và 81 hộ mới thoát nghèo, xây mới 436 công trình nước sạch và 338 công trình vệ sinh,…Doanh số thu nợ 11.705 triệu đồng với 88 lượt hộ trả tất nợ, tăng 1.730 triệu đồng so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, các xã có tỷ lệ thu nợ đến hạn cao là Mỹ Phú (73,2%), Khánh Hòa (72,8%), Mỹ Đức và Bình Mỹ (55,6%),…Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 266.629 triệu đồng với 17.862 hộ còn dư nợ, tăng 6.931 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 3.411 triệu đồng so đầu năm. Dư nợ bình quân đạt 14,9 triệu đồng/hộ tăng 1,3 triệu đồng so cùng kỳ năm 2018, hoàn thành 96% kế hoạch được giao, tỷ lệ tăng trưởng đạt 1,3%.
  Về chất lượng tín dụng đến ngày 31/3/2019, tổng nợ quá hạn là 6.768 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 2,54% so tổng dư nợ, tăng 166 triệu đồng so cuối năm 2018. Tổng dư nợ khoanh là 16.997 triệu đồng chiếm tỷ lệ 6,37% so tổng dư nợ, giảm 391 triệu đồng so đầu năm.
Về tình hình thu lãi và lãi tồn đọng, tổng thu lãi 03 tháng đầu năm là 4.867 triệu đồng, tăng 1.188 triệu đồng so cùng kỳ năm 2018, đạt 116% kế hoạch (Trong đó, lãi thu ủy thác qua các Hội đoàn thể là 4.862 triệu đồng, chiếm 99,9% tổng lãi thu được). Lãi tồn động toàn huyện là 10.451 triệu đồng, giảm 1.324 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2018 và giảm 795 triệu đồng so đầu năm (Trong đó, các xã giảm lãi tồn nhiều la đồng so với cùng kỳ năm 2018 và giảm 795 triệu đồng so đầu năm (Trong đó, các xã giảm lãi tồn nhiều là Đào Hữu Cảnh giảm 173 triệu đồng, Ô Long Vĩ giảm 136 triệu đồng, Mỹ Phú giảm 90 triệu đồng, Thạnh Mỹ Tây giảm 78 triệu đồng và Bình Phú giảm 64 triệu đồng,…)
Ngoài các kết quả trên, chất lượng Tổ tiết kiệm - vay vốn và chất lượng tín dụng chính sách tại các xã, thị trấn cũng có nhiều chuyển biến tốt. Việc củng cố kiện toàn, hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn tiếp tục được quan tâm xử lý, chỉ còn hơn 7% Tổ yếu kém, giảm gần 2,5% so với đầu năm. Chất lượng tín dụng chính sách cũng được nâng lên, toàn huyện có 01 xã tốt, 05 xã khá 07 xã trung bình và không có xã nào yếu kém (tăng 02 xã khá, giảm 01 xã yếu kém so với đầu năm).
    Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện thời gian qua vẫn còn gặp phải một số khó khăn. Cụ thể là tuy doanh số thu nợ có cao hơn so với cùng kỳ nhưng tỷ lệ thu nợ đến hạn kỳ cuối vẫn còn thấp, bình quân 03 tháng chỉ đạt 44% (các xã có tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn thấp là Bình Chánh 10,2%, Ô Long Vĩ 12,6%, Bình Phú 26,9%,...). Tỷ lệ thu lãi tuy đạt trên 116% so lãi kế hoạch được giao nhưng lãi tồn các món cho vay từ năm 2016 đến nay còn nhiều (Cụ thể, năm 2016 lãi tồn 370 món với số tiền 247,5 triệu đồng; năm 2017 lãi tồn 234 món với số tiền 85 triệu đồng; năm 2018 lãi tồn 97 món với số tiền 15,5 triệu đồng; năm 2019 mới cho vay nhưng đã phát sinh 14 món lãi đọng với số tiền 02 triệu đồng). Một số trường hợp đã khởi kiện ra tòa nhưng việc thi hành án đối với các trường hợp đã có bản án còn gặp nhiều khó khăn do người vay tẩu tán tài sản, không phối hợp xử lý,...chưa được xử lý dứt điểm. Từ đó tạo tâm lý ỷ lại đối với người bị khởi kiện, cũng như gây chán nản cho các địa phương trong việc xử lý nợ chây ỳ.
   Từ các phân tích trên cho thấy, dự báo trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn trong công tác thu hồi nợ khi đến hạn, cũng như chất lượng tín dụng có chiều hướng xấu trong các năm giai đoạn 2020-2025. 
   Để hoạt động tín dụng thời gian tới đạt hiệu quả hơn, đồng thời từng bước tháo gỡ khó khăn còn gặp phải, phương hướng trong quý II của năm 2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện xác định sẽ phấn đấu hoàn thành công tác giải ngân các chương trình tín dụng được giao. Tiếp tục thu lãi phát sinh hàng tháng đạt 100% kế hoạch; giảm 70% số món còn lãi tồn đối với các món đã giải ngân từ năm 2017-2018, 100% các món giải ngân năm 2019 không có lãi tồn. Tiếp tục phối hợp Ủy ban nhân dân, Hội đoàn thể các xã, thị trấn và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn xử lý nợ quá hạn, đôn đốc trả nợ đối với hộ vay có nợ đến hạn. Duy trì và giảm dần số Tổ tiết kiệm và vay vốn yếu kém. Phối hợp cùng Ủy ban nhân dân xã, Hội đoàn thể và Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn 03 xã Mỹ Phú, Bình Thủy và Bình Chánh triển khai các giải pháp phấn đấu đến cuối năm không còn nợ quá hạn./.

Trúc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác