Thời sự - Xã hội

Hội đồng nhân dân xã Đào Hữu Cảnh tổ chức kỳ họp thứ 10, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10:08 11/10/2019

    

Hội đồng nhân dân xã Đào Hữu Cảnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 (Bất thường). Đến dự có ông Đặng Văn Hập – TVHU, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Phú; đồng chí Trần Minh Tâm – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cùng 27/30 đại biểu.
Responsive image
 

     Tại kỳ họp, các đại biểu bỏ phiếu bầu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Dương Hoài Vũ; miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Văn Mẫm; miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban pháp chế xã Đào Hữu Cảnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Trần Thanh Nhân, do 3 đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Responsive image
 

     Với tinh thần dân chủ, khách quan các đại biểu tham dự kỳ họp đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Ủy viên Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả, các đại biểu đã tín nhiệm bầu bà Huỳnh Thị Huệ - Công chức tư pháp, hộ tịch xã Ô Long Vĩ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh; đại úy Hà Văn Hiếu – Trưởng Công an xã Đào Hữu Cảnh, giữ chức vụ Uỷ viên Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh.

     Kỳ họp lần thứ 10 Hội đồng nhân dân xã Đào Hữu Cảnh, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh trong nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Đặng Trang – Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác