Thời sự - Xã hội

Huyện ủy Châu Phú triển khai công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

02:50 14/08/2019

    

Sáng ngày 14/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Phú triển khai công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bà Lê Thị Kim Hồng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị và phát biểu chỉ đạo; đến dự còn có các đồng chí các ban đảng Huyện ủy, Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, cán bộ phụ trách công tác tổ chức đảng của các đảng ủy.

 

     Hội nghị thông qua nội dung triển khai: Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch 94-KH/TU, ngày 02/8/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở nông thôn, tổ dân phố. Công văn số 669/UBND-TH, ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 34 của Chính Phủ.

Responsive image
 

     Từ tháng 7-12/2019, triển khai quán triệt các chỉ thị, văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về hướng dẫn Đại hội. Từ tháng 1-3/2020 tiến hành Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Từ tháng 4-6/2020 Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở. Từ tháng 6-8/2020 tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện. Trong đó các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Bình Mỹ tiến hành Đại hội điểm trước ngày 31/12/2019; Đảng bộ xã Bình Mỹ và Chi bộ Khối Vận tiến hành Đại hội điểm trước ngày 31/01/2020 để rút kinh nghiệm.
     Để thực hiện tốt công tác Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bà Lê Thị Kim Hồng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chỉ đạo: Đề nghị các Chi Đảng bộ, Đảng bộ ngành, Đảng bộ xã, thị trấn tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai trong nội bộ; thành lập các tiểu ban, dự toán kinh phí phục vụ cho Đại hội; Tập trung sàn lọc lựa chọn cán bộ đủ trình độ về chuyên môn, chính trị, sức khỏe, độ tuổi…, nhanh chóng rà soát thực hiện tốt cho công tác nhân sự Đại hội các cấp.

Nhẫn Nguyễn - Đài truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác