Hoạt động cơ sở

Xã Ô Long Vĩ cấp tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42 của Chính Phủ

02:51 19/05/2020

    

Từ ngày 16 – 18/5/2020, xã Ô Long Vĩ tổ chức cấp tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42 của Chính Phủ cho các đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Với tổng số tiền cấp phát 01 tỷ 646 triệu đồng.

 

Responsive image
 

     Đợt này, toàn xã có 362 đối tượng bảo trợ xã hội, 23 đối tượng người có công với cách mạng, 431 người thuộc diện hộ nghèo, 1.003 người thuộc diện hộ cận nghèo được cấp tiền hỗ trợ. Với định mức hỗ trợ, 500 ngàn đồng/tháng/người đối với đối tượng người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội; 250 ngàn đồng/tháng/người đối với đối tượng người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Thời gian hỗ trợ ba tháng, từ tháng 04 đến tháng 06 của năm 2020.

Trúc Mai

các tin khác