Khối Đảng

Bình Long – tổ chức sinh hoạt điểm chi bộ ấp Bình Chiến

03:45 17/06/2019

    

Chi bộ ấp Bình Chiến, thuộc Đảng bộ xã Bình Long vừa tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm tháng 6 năm 2019. Đồng chí Phan Thị Phượng – phó Ban Tổ chức huyện ủy, đồng chí Lê Cao Trí – phó Ban Dân vận huyện; đồng chí Võ Thanh Sang – Phó bí thư Đảng ủy– Trưởng khối vận – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Long cùng đến dự.

 

Responsive image
 

     Chi bộ ấp Bình Chiến có tổng số 09 đảng viên chính thức. Tại cuộc họp có mặt 06/09 đảng viên, trong đó, có 02 đảng viên miễn sinh hoạt và 01 đảng viên vắng có phép.
     Buổi sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn của cấp trên, bao gồm: thông qua chương trình, nội dung sinh hoạt; cử thư ký cuộc họp, thông báo tình hình đảng viên, thu nộp đảng phí…Điểm nổi bật trong sinh hoạt ở Chi bộ ấp Bình Chiến đó là tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, lắng nghe tất cả các ý kiến của đảng viên, từ đó, giải quyết kịp thời những vướng mắc, tồn tại, bám sát với tình hình thực tế của ấp, phát huy trí tuệ tập thể. 
     Phát biểu tại buổi họp chi bộ, đồng chí Phan Thị Phượng – phó Ban Tổ chức huyện ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh, chỉ đạo của chi bộ ấp và vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ công tác; chuẩn bị nội dung, công tác điều hành buổi sinh hoạt đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm mà Chi bộ cần bám sát thực hiện trong thời gian tới nhằm xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh.
     Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ điểm sẽ giúp các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã được chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, từ đó, từng bước đổi mới và đa dạng hóa hình thức sinh hoạt ở Chi bộ ấp, góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại địa phương.

Thanh Trúc - Đài Truyền thanh huyện Châu Phú

các tin khác