Khối Đảng

Xã Đào Hữu Cảnh tổ chức Hội thảo lịch sử Đảng bộ lần thứ 2

03:15 22/10/2018

    

Đảng Ủy xã Đào Hữu Cảnh vừa tổ chức Hội thảo lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 đến nay lần II. Đến dự hội thảo có đồng chí Đặng Văn Hập – Ủy viên BTVHU, Trưởng Ban Dân vận HU - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Viết Nam huyện Châu Phú, đại diện Ban Tuyên giáo Huyện ủy và nguyên lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời kỳ.
Responsive image

Quang cảnh Đảng Ủy xã Đào Hữu Cảnh vừa tổ chức Hội thảo lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 đến nay lần II

 

Hiện nay,Đảng Ủy xã Đào Hữu Cảnh vừa tổ chức Hội thảo lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 đến nay lần II Ban biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh đã cơ bản dự thảo xong cuốn lịch sử Đảng bộ xã giai đoạn 1930 đến nay. Giai đoạn 1930 đến năm 1984 xã Đào Hữu Cảnh còn chung với xã Thạnh Mỹ Tây nên cuốn lịch sử Đảng bộ xã Đào Hữu cảnh không cần thảo luận thêm vì lịch sử Đảng bộ xã Thạnh Mỹ Tây đã thảo luận xong và xuất bản năm 2010. Dự thảo lịch sử Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh gồm có 3 chương: Chương 1: Khái quát vùng đất và con người xã Đào Hữu Cảnh; Chương 2: Truyền thống yêu nước và đấu tranh của nhân dân xã Đào Hữu Cảnh và Chương 3: Xã Đào Hữu Cảnh xây dựng và phát triển (1975-2018). Buổi hội thảo nhằm ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo trong các giai đoạn lịch sử để làm toát lên được vai trò lãnh đạo của Đảng bộ xã trong thực hiện công cuộc đổi mới;... Sau hội thảo, Ban biên soạn sẽ chỉnh sửa hoàn thiện sớm các nội dung và xuất bản cuốn lịch sử Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh giai đoạn 1930 đến nay trong thời gian sớm nhất.

Việc nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh có ý nghĩa quan trọng, hệ thống lại quá trình hình thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và hình thành Chi bộ tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng này. Lịch sử Đảng bộ xã Đào Hữu Cảnh còn giúp cho địa phương giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên hiện nay, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và công tác tuyên giáo của Đảng bộ, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của xã mang tên vị anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đào Hữu Cảnh cho các thế hệ mai sau.

Đặng Trang(Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác