Chính sách pháp luật

Quy định mới về quản lý nuôi chim yến

02:58 24/12/2018

    

Theo Quyết định 48/2018/QĐ-UBND, ngày 27/11/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa ban hành quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/12/2018 kèm theo với nhiều quy định mới rất cụ thể như: Các vùng không được phép xây dựng mới nhà nuôi chim yến, các vùng hạn chế và được phép xây dựng, quy định về xây dựng, về môi trường, vệ sinh thú y, phòng chống dịch, khai thác, sơ chế tổ yến. Đồng thời, quy định đối với tổ chức, cá nhân nuôi chim yến đã hoạt động trước khi Quyết định này có hiệu lực.
Responsive image

Hộ dân xã Vĩnh Thạnh Trung xây dựng nhà nuôi chim yến

 

Trường hợp các vùng không được phép xây dựng mới nhà nuôi chim yến, đối với ở huyện là khu vực trung tâm thị trấn, đối với các khu đô thị mới đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, đối với tuyến Quốc lộ trong phạm vi 200m, tính từ chỉ giới xây dựng theo quy định. Nếu trong phạm vi 200m, tính từ vành đai của các khu vực, như: nơi du lịch đặc biệt, danh lam thắng cảnh, nơi tôn nghiêm tín ngưỡng, cơ sở y tế, trường học, công sở, chợ, khu dân cư, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và công trình công cộng khác. Trường hợp đặc biệt, cần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét và quyết định từng trường hợp cụ thể.

Các vùng hạn chế xây dựng là khu vực được tính từ vành đai vùng không được phép xây dựng với khoảng cách 100m nhưng phải đáp ứng các nội dung theo quy định. Đặc biệt, thực hiện nghiêm việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật hiện đại trong việc nuôi chim yến không gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Thiết kế xây dựng phải được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư chung quanh trong bán kính 50m.

Đối với các vùng được phép xây dựng, ngoại trừ các vùng không được phép xây dựng mới nhà nuôi chim yến thì được phép xây dựng nhà nuôi chim yến nhưng phải đảm bảo thực hiện các thủ tục về xây dựng, về môi trường và phòng chống dịch bệnh theo quy định. Ưu tiên phát triển tại các vùng nông thôn nơi có quần đàn chim yến đang phát triển, khu vực ven hai bên nhánh sông Tiền và sông Hậu nhưng phải đảm bảo không được bố trí trong phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước. Song song với việc được phép xây dựng theo quy định, thì không được cơi nới, mở rộng, nâng tầng nhà ở để làm nơi nuôi chim yến, khi chưa được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

Về xây dựng, kể từ ngày 10/12/2018 các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà nuôi chim yến phải có giấy phép xây dựng theo quy định trước khi khởi công xây dựng công trình.

Về môi trường, các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà nuôi chim yến có quy mô diện tích nhà nuôi từ 500m vuông sàn trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt. Dự án có quy mô diện tích từ 50m vuông đến dưới 500m vuông sàn phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình Ủy ban Nhân dân cấp huyện thẩm định, xác nhận trước khi triển khai thực hiện xây dựng. Còn với quy mô diện tích nhỏ hơn 50m vuông sàn thì không phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Điều kiện bảo vệ môi trường phải thực hiện vệ sinh thú y, phòng chống dịch bệnh, có biện pháp, công trình thu gom, xử lý các chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng, hoạt động theo quy định.

Âm thanh dẫn dụ, sử dụng âm thanh với các thiết bị hiện đại để việc dẫn dụ cường độ không vượt quá 70 dBA (Đề xi ben A) trong thời gian từ 06 giờ đến 21 giờ và không được sử dụng âm thanh dẫn dụ trong thời gian từ 21 giờ đến 06 giờ hôm sau.

Việc vệ sinh thú y, khai thác và sơ chế tổ yến thực hiện theo quy định của Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến. Về phòng, chống dịch bệnh thực hiện các quy định đối với bệnh động vật trên cạn được quy định theo Luật Thú y năm 2015.

Riêng đối với tổ chức, cá nhân nuôi chim yến đã hoạt động trước ngày 10/12/2018 nhưng không có giấy chứng nhận về môi trường, giấy phép xây dựng theo quy định, chủ đầu tư phải lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong thời hạn 9 tháng. Nếu nhà nuôi chim yến đảm bảo theo quy định thì hoàn chỉnh hồ sơ, tiếp tục hoạt động. Nếu nhà nuôi chim yến trong vùng không được phép xây dựng mới nhưng đảm bảo các quy định về điều kiện thì được tiếp tục hoạt động, tuy nhiên không phát triển thêm diện tích nuôi. Nếu nhà nuôi chim yến nằm trong vùng được phép xây dựng nhưng không đảm bảo các quy định về điều kiện nuôi thì phải khắc phục trong thời gian 12 tháng. Trường hợp nhà nuôi chim yến đã xây dựng trong các vùng không được phép xây dựng mới, không đảm bảo các điều kiện theo quy định thì giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thống nhất về việc xây dựng lộ trình di dời theo từng trường hợp cụ thể./.

Ngọc Mai (Đài Truyền thanh huyện Châu Phú)

các tin khác