Nông thôn

Bình Long – nhiều hoạt động thiết thực hướng đến hội viên nông dân

06:22 29/04/2020

    

Thời gian qua, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa thiết thực đối với Hội Nông dân xã Bình Long. Hàng năm, Hội Nông dân xã đều xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động trọng tâm, trọng điểm đồng thời triển khai hoạt động đến các tổ chức Hội cơ sở, thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân.

 

Responsive image
 

     Hội đổi mới nội dung sinh hoạt tại các chi, tổ hội theo hướng cụ thể và thiết thực phù hợp thực tế địa phương. Hướng dẫn các chi, tổ Hội xây dựng nội dung sinh hoạt hàng tháng, hàng quý, 100% các cơ sở, chi, tổ Hội trang bị sổ sách theo quy định; tổ chức sinh hoạt hội đúng định kỳ gắn với hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thu hút đông đảo hội viên tham gia; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội. Hội đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức cho hội viên đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua ở các chi hội, thu hút đông đảo nông dân tham gia. Qua đó, 100 % gia đình hội viên đạt tiêu chí gia đình văn hóa. Hiện hội có 350 nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó, có 17 nông dân giỏi cấp tỉnh, 114 nông dân giỏi cấp huyện và 223 nông dân đạt danh hiệu nông dân giỏi cấp xã. Công tác kiện toàn tổ chức hội được thực hiện thường xuyên, hiện Hội có 590 hội viên, trong đó, có 140 hội viên nông dân tiêu biểu. Bên cạnh, Hội chú trọng tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề giúp hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh hiệu quả thông qua chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và các ngành nghề khác. Thông qua các lớp đào tạo nghề như: lớp kỹ thuật chăn nuôi bò, lớp sản xuất giống lúa chất lượng cao, lớp kỹ thuật phun xịt thuốc bảo vệ thực vật….đều thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, từ đó, nông dân áp dụng vào phát triển chăn nuôi, sản xuất tại hộ gia đình cũng như tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho hội viên nông dân. 

Responsive image
 

     Xác định muốn phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất trước hết phải có nguồn vốn, Hội chủ động phối hợp Hội nông dân huyện và Quỹ tín dụng xã Bình Mỹ tổ chức thực hiện chương trình vay vốn tiếp cận phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hội viên nông dân. Qua đó, có 79 hội viên nông dân được vay vốn tiếp cận phục vụ sản xuất nông nghiệp, số tiền 4.700 triệu đồng. Phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hỗ trợ cho 41 hội viên nông dân vay vốn chăn nuôi và trồng trọt theo Nghị định 55 của Chính Phủ, số tiền gần 04 tỷ đồng, qua đó, nhiều hội viên nông dân đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, vươn lên thoát nghèo, kinh tế khá giả. Số hộ nông dân tham gia lao động sản xuất, kinh doanh giỏi ngày càng nhiều, số hộ nông dân có thu nhập cao ngày càng tăng.

     Bên cạnh, Hội còn phát động phong trào mỗi chi Hội giúp từ 1-2 hội viên thoát nghèo, xây dựng các mô hình điểm về phát triển kinh tế; tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia đóng góp tiền và ngày công lao động cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; vận động các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi hỗ trợ, giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn về vốn, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững.

     Ông Trịnh Diệu Minh – chủ tịch Hội nông dân xã Bình Long cho biết: “Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân; tiếp tục phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hoạt động thiết thực và cụ thể; triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; tăng cường các hoạt động phối hợp dạy nghề, hỗ trợ nông dân; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Hội theo hướng thiết thực, quan tâm đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, nhất là những vấn đề mà hội viên đang cần hỗ trợ, giúp đỡ, từ đó, tạo động lực để hội viên gắn bó với tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh”.

Thanh Trúc

các tin khác